Abort – Youmo-Umo Abort

Brandi

Är det svårare att bli gravid efter abort? – Umo

Sen abort, d.v.s. abort efter artonde graviditetsveckan måste godkännas av Socialstyrelsen. Här kan du göra abort Om du blivit oönskat gravid bör du så fort som möjligt kontakta en barnmorskemottagning eller abortmottagning på närmaste klinik. Lag (1995:660). 3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast …. När du kommer till mottagningen får du en tablett som påbörjar aborten. Tidigare utfördes abort endast som ett kirurgiskt ingrepp. Framkallad abort. Framkallad (inducerad) abort kan vara legal, det vill säga utförd enligt gällande lagar och föreskrifter, eller illegal (kriminell). Gynekologisk mottagning behandlar kvinnor med underlivsbesvär så som blödningsrubbning, urininkontinens, infertilitet, framfall och abort. Vanliga frågor som man kan ha vid en graviditet är: Vad händer om jag är gravid. Jag tycker att man får ta konsekvensen av ett oskyddat sex för det minsta man kan göra är att använda kondom. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten. Du har lika stor möjlighet att bli gravid nu som innan du gjorde abort, det kan du känna dig helt lugn med.

Det är ett argument som olika. Ansökan till Socialstyrelsen görs av sjukhusets läkare och kurator. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort. Risken för. En kvinna som vill göra abort har rätt till det före utgången av graviditetsvecka 18. I Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 40 000 aborter. Vad gör jag om jag vill behålla barnet. Och om man inte har råd med det kan man gå till UMO om man är under 21. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Legal abort ska utföras av läkare vid allmänt sjukhus eller vid annan av Socialstyrelsen godkänd sjukvårdsinrättning. När du gör en medicinsk abort får du ett läkemedel på abortmottagningen, och det är läkemedlet som påbörjar aborten. Till oss kommer du som har en gynekologisk sjukdom eller gynekologiskt besvär, samt du som vill göra eller få råd om abort. Det är inte rimligt att någon annan än kvinnan under graviditetens första fas fattar det mycket svåra och avgörande beslutet om en eventuell abort. Vi försöker också påverka politiken inom FN och EU för att fler ska få rätt att bestämma över sina egna kroppar och liv. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

Kan jag göra abort utomlands? – Umo

Abort betyder att avbryta en graviditet. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Nej, det är inte svårare att bli gravid efter att du har gjort abort utan komplikationer. Det är bara en myt att det skulle vara så. Det finns olika sätt att göra abort. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. Men det är alltid en läkare som är ansvarig för aborten. Aborter ska påbörjas eller utföras på sjukhus eller annan vårdinrättning som Socialstyrelsen har godkänt. Sen visst vissa får hata mig för mitt tycke men jag håller med om att inte ALL abort ska få genomföras men av vissa skäl borde man få göra abort. Att genomgå en abort är olika för alla, både psykiskt och fysiskt. Men hur går en abort till. Ungdomsmottagningen finns till för alla mellan 13 och 23 år i Huddinge. Här kan du prata om relationer, nedstämdhet, oro, kroppen, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, preventivmedel, självkänsla, mens, könssjukdomar, graviditet eller abort och mycket annat. Fakta om aborter och abortlagen i Sverige. Sedan 1992 är det också möjligt att utföra abort på medicinsk väg. Under 2017 var andelen medicinska aborter, upp till och med graviditetsvecka 9, 95,5 %. Läs gärna mer om abort på 1177 Vårdguiden eller UMO Ungdomsmottagning på nätet. Vi på SNAF vill inte skrämma bort någon från att göra en abort, det är din rättighet. Men det är viktigt att komma ihåg att ta hjälp om en känner sig nedstämd. Du kan bla vända dig till umo, barnmorskemottagning, 1177 vårdguiden, privat gynekolog och vårdcentralen. Vi står upp mot diskriminering, tvångsäktenskap och sexuellt våld. En abort innebär att ett liv släcks. Det finns två typer av aborter, medicinsk abort och kirurgisk abort. Medicinsk abort. Medicinsk abort är allra vanligast innan vecka 9, under så kallad tidig graviditet. Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Om du är 20-25 år kan du vända dig till närmaste ungdomsmottagning. Åldersgränsen kan variera beroende på var i landet du bor. UMO (Ungdomsmottagning på nätet) – en webbplats där man kan få information om sex, hälsa och relationer. Fråga UMO – här kan alla mellan 13-25 år ställa frågor anonymt och få ett personligt svar från någon som jobbar med UMO eller på en ungdomsmottagning. Vi undersöker och behandlar dig som till exempel har blödningar, endometrios, framfall, förlossningsskada, cellförändringar eller behöver utredning för ofrivillig barnlöshet. Det händer med kroppen när du gör abort Dag 1. Väntetiden inför första besöket inför abort eller abortrådgivning är vanligtvis mellan 7-11 dagar. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss. Gör du en abort utan komplikationer kommer din förmåga att bli gravid inte att påverkas. Det skriver UMO. 2. Risken för att få bröstcancer höjs om du gör abort Nej. Det är alltså inte samma sak att ta ett akut-p-piller som att ta ett så kallat abortpiller eller att göra en abort. Du kan komma till oss om du misstänker att du är gravid. Vi hjälper dig med ett graviditetstest. Graviditetstest finns också att köpa på apoteken. Det står samma saker på UMO som på WHO och RFSU. Som barnmorska är abort en av hennes arbetsområden. Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det …. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *