Landstinget Uppsala Journal

Brandi

Nu kan du läsa din journal på nätet – www lul se

Vård & hälsa – www lul se

  1. Region Uppsala – Startsida – www lul se
  2. Journal kopia – www lul se
  3. Region Uppsala patientjournal
  4. 1177 Vårdguiden
  5. Region Uppsala journal

I vår huvudmeny hittar du information om vad som finns hos oss. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Genom åren har olika problem med Cosmic rapporterats, större och mindre driftstörningar men också när det gällt patientintegritet. Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Läs mer om hur du hittar rätt väg in i vården. Lyssna. Region Uppsalas vårdförvaltningar. Region Uppsala är sekundärkommunen för Uppsala län med ansvar främst för länets hälso- och sjukvård. Populära sökningar. Behandlingsverksamhet Brottsutredning Jourmottagning Rättegång Missbruksvård Brott Dödsfall Sjukhus Läkare Myndighet Akademiska Domstol Obduktion Medicin Behandlingshem Rättsväsende Doktor Rättsmedicin Rättskemi Husläkare. Sidan uppdaterad 27 juni 2019. Hos oss finns handlingar som Region Uppsala har sparat. För vårdgivare som samarbetar med Region Uppsala. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling. Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här.

  • Din journal – Akademiska sjukhuset Akademiska
  • Relaterade sökningar efter landstinget uppsala journal
  • Relaterade sökningar

Patientavgifter i Uppsala län Innehållet gäller Uppsala län. Det pågår en utveckling av sammanhållen journalföring, där allt fler vårdgivare på elektronisk väg kan komma åt en enskild patients journal. Där finns också information om hur du gör om du vill besöka oss eller beställa kopior av våra handlingar. Regler och rättigheter, som avgifter, sjukresor, vårdgaranti och din journal. För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar du in med e-legitimation. Inte förrän i början av 2000-talet fanns journaler att tillgå elektroniskt. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Här på extranätet kan du läsa mer om vad det innebär. Lyssna. Region Uppsalas webbplats. Du måste lämna ditt samtycke för att detta ska bli möjligt. Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal.. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år.

Det som krävs är att man är över 18 år och har en e-legitimation, som utfärdas av bland annat banker. Riktad information till dig som är vårdgivare och samarbetar med Region Uppsala finns på. Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Patienter får möjlighet att kommentera journaler på nätet Pressmeddelanden • Dec 18, 2014 14:29 CET Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Idag beslutade produktionsstyrelsen för Landstinget i Uppsala län att landstinget ska …. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa. Logga in och läs din journal på nätet. Din journal läser du i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om du inte kan använda e-legitimation kan du logga in med lösenord och sms. Logga in i e-tjänster. Välkommen! Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården – dygnet runt. Läs mer om villkoren för att ta del av andras journaler nedan. Journaluppgifter äldre än 70 år omfattas inte längre av sekretess och det behövs inget särskilt medgivande eller intyg för att ta del av dem. Om du vill ta del av någon annans journal …. Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn av Landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, i anledning av ”Min journal via nätet” Datainspektionen meddelar följande BESLUT Landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län har i strid med 5 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen (2008:355) gett ombud för enskilda direktåtkomst. Mågon fara för patientsäkerheten förelåg inte, enligt Annemieke Ålenius. Beslutet om att införa ett gemensamt elektronisk journalsystem togs i. Uppsala Läns Landsting är ett landsting.. Karta och andra adresser Slottsgränd 2A, 753 09 Uppsala. Landstinget i Uppsala Län har verksamhet på Slottsgränd 2A i Innerstaden, Uppsala. Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover. Vi vänder oss till dig som är privatperson, forskare eller anställd inom Region Stockholm. Har någon annan region eller landsting testat detta förut – hur vet man att det funkar. Landstinget i Uppsala län var först i landet med att införa Journal via nätet 2012. Region Skåne följde efter 2014 och Region Jönköpings län 2015. Alla 21 landsting och regioner har …. Ett pilotprojekt startades men stoppades av Datainspektionen eftersom det stred mot dåvarande lagstigning. År 2008 kom patientdatalagen som gör det möjligt att ge patienter tillgång till sin journal på nätet. Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Landstinget i Uppsala län blev 2017 Region Uppsala och fick samtidigt ansvar för regional utveckling i länet. Du som bor i Uppsala län hittar information från Region Uppsala p. Hitta och få information om uppsala läns landsting uppsala i Uppsala och ta del av telefonnummer, adress, öppettider och vägbeskrivning. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sedan starten i november 2012 har 65 000 personer utnyttjat möjligheten. Uppsala. 2019-12-15. HR- och arbetsmarknadsavdelningen, Landstingets ledningskontor. Region Uppsala (landstinget) ansvarar för läkarinsatser.. (NPÖ) där Region Uppsala registrerar sina journaler. Uppsala kommun har avtal med flera utförare inom vård- och omsorgsområdet. Regionen ansvarar även för kollektivtrafiken i Uppsala län, för regional utveckling och kulturell verksamhet. Organisationen hette Landstinget i Uppsala län fram till 31 december 2016. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *